Siirry sisältöön

Pelipaja-opintokokonaisuus

Oletko kiinnostunut tietokonepelien rakentamisesta, pelien markkinoinnista sekä peleihin liittyvästä liiketoiminnasta? Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa nyt kaikille pelialasta kiinnostuneille mahdollisuuden lähteä syventämään osaamistaan. Pelipaja-koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että osallistujalla on sellaiset perustaidot, jotka mahdollistavat työllistymisen pelialalle. Koulutukseen sisältyy opintojaksoja sekä pelisuunnittelusta, ohjelmoinnista, sisällöntuotannosta että liiketoiminnasta.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 60 op

Pääosin verkko-opetus

150,00 €

Haku alkaa: 01.10.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 05.02.2023 klo 23:59

Koulutus alkaa: 30.01.2023

Koulutus päättyy: 21.12.2023

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opintoihin kuuluvat 15 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Perusopinnoissa keskitytään mm. pelisuunnitteluun, pelikulttuuriin, grafiikkaan ja versionhallintaan. Suoritettuaan perusopinnot hyväksytysti, opiskelija voi siirtyä Game core -osuuksille. Game core -osuuksia on yhteensä neljä, joista jokainen suoritetaan n. viiden viikon kuluessa. Game core -osuuksilla siirrytään varsinaiseen pelien tekoon, mutta niiden aikana opitaan lisää myös esim. pelianalytiikasta ja pelialan liiketoiminnasta.

Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti online-työkaluja. Opiskelija saa käyttöönsä myös materiaalit Centrian Itslearning-oppimisympäristössä. Ohjeet Centrian tunnusten aktivointiin lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen.

Opinnot toteutetaan pääasiallisesti verkko-opintoina. Opetukseen saattaa sisältyä jonkin verran myös lähiopetusta. Mahdollinen lähiopetus sovitaan opiskelijoiden kanssa erikseen. Opiskelijan opintosuorituksiet kirjataan Centrian opiskelijarekisteriin. Opiskelija voi halutessaan pyytää opintosuoritusotteen sähköpostitse (osoite averko@centria.fi). Postissa tulee mainita koulutus, jossa opinnot on suoritettu.

Pelipaja toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Avoimen AMK:n opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille avoimia iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin Centriaan esim. tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-opiskelijaksi.

HUOM! Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

Lisätietoja

Hakuaikaa koulutuksessa on jatkettu 5.2.2023 asti.

Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake vaatii suomi.fi-tunnistautumisen. Mikäli käytössäsi ei ole pankkitunnuksia tai varmennetta, ota yhteyttä averko(a)centria.fi.

Opiskelijavalinnan tulosten ilmoittamisen yhteydessä saat myös ohjeen opintojen peruuttamisesta. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, hakija kirjataan Centrian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu perustuu ilmoittautumiseen, joten opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei ole peruste laskun peruuttamiselle tai hyvittämiselle.

Opintokokonaisuuden hinta on 150 € ja se laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkamisen jälkeen. Toisen asteen (lukiot ja ammatillinen koulutus) opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Maksuttomuuden edellytys on, että hakemuksessa löytyvät tiedot oppilaitoksesta sekä henkilöstä, jonka kanssa opinnoista on omassa oppilaitoksessa sovittu.

Lisätietoja Pelipaja-opinnoista saat ottamalla yhteyttä sähköpostitse:

Koulutuksen vastuuhenkilö: TKI-asiantuntija Ville Autio, ville.autio(a)centria.fi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi