Siirry sisältöön

Polkuopinnot

Polkuopinnoilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Polkuopinnot suorittamalla opiskelija voi saada hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun. Polkuopiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Opinnot toteutetaan kunkin ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja voi olla päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opinnoista voi olla myös eOppimiskeskus Averkon verkko-opintoja.

Polkuopinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan tausta, mahdolliset aiemmat opinnot, toiveet ja tavoitteet. Opinnot ovat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opintojaksoja. HUOM! Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ei koske avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita (polkuopinnot, väyläopinnot, yksittäiset opintojaksot). Mikäli opiskelijalla on suoritettuna opintoja, jotka voisivat olla hyväksiluettavissa, hän voi valita niiden tilalle muita opintojaksoja. Hyväksilukuja voidaan kirjata vain tutkinto-opiskelijoille.

Mikäli opiskelija suorittaa vähintään 45 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän saa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi tällöin hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Haku tapahtuu opintopolku.fi –palvelussa. Polkuopinnot suorittanut voi hakea tutkintokoulutukseen 1.4.-31.5. ja 1.10.-30.11. välisenä aikana. Valinta tutkinto-opiskelijaksi voidaan tehdä esim. haastattelun tai soveltuvuusarvioinnin perusteella. Kunkin koulutuksen käytännöistä päättää koulutusalapäällikkö.

Polkuopintoja tarjotaan lähes kaikissa Centrian tutkinto-ohjelmissa. Opinnot alkavat pääsääntöisesti elo-syyskuun vaihteessa. Vapaita paikkoja voi tiedustella kuitenkin ympäri vuoden (Huom! Sosiaali- ja terveysalan opintoja ei voi aloittaa kesken lukuvuoden). Opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa polkuopintojen laajuus on 10 opintopistettä 60 opintopisteen koulutuksissa ja 15 opintopistettä 90 opintopisteen koulutuksissa. Ylempiin tutkintoihin ei ole kuitenkaan olemassa valmiiksi suunniteltuja polkuja, vaan opiskelijoita voidaan ottaa sen mukaan kursseille, miten niillä on tilaa. Tämä tulee aina selvittää etukäteen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

Centria takaa polkuopiskelijoille samat opinto-ohjaajien ja opintoneuvojien palvelut kuin tutkinto-opiskelijoillekin. Opinto-ohjauksesta vastaavat ryhmän tutoropettaja sekä opinto-ohjaaja.

Ennen hakeutumistasi polkuopiskelijaksi, tutustu polkuopiskelijan oppaaseen:

Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakeudutaan kesän aikana. Tammikuussa aloittaviin ryhmiin voi hakea loppuvuodesta. Koulutustarjonta julkaistaan tällä sivulla toukokuun aikana. Moniin koulutuksiin voi kysyä vapaita paikkoja myös lukuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveysalalle ei kuitenkaan oteta uusia opiskelijoita enää hakuajan päättymisen jälkeen. Vapaita paikkoja voi tiedustella avoimesta ammattikorkeakoulusta tai opinto-ohjaajilta (kts. Lisätiedot).

Opiskelijat valitaan polkuopintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Opintojen alkaessa kullekin polkuopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua opintojaksoille Peppi-järjestelmän kautta. Opintoneuvoja auttaa tarvittaessa opintojaksoilmoittautumisiin liittyvissä asioissa.

Kesän haun yhteydessä peruutusajat mainitaan samassa sähköpostissa, jolla ilmoitetaan opiskelijavalinnan tulokset. Kesken lukuvuoden mukaan tulevat katsotaan opintonsa aloittaneiksi siitä päivästä alkaen, jolloin opiskelijan tiedot on kirjattu Peppi-järjestelmään. Mikäli opiskelija haluaa perua opintonsa, tulee peruminen tehdä  yhden (1) viikon sisällä tietojen kirjaamisesta. Jos opiskelija ei halua osallistua opintoihin enää seuraavan lukukauden aikana, tulee keskeytyksestä ilmoittaa ennen lukukauden alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko opintomaksu. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteella opiskelijapalvelut@centria.fi

Polkuopinnot hinnoitellaan seuraavasti:

  • Perustutkinnot, 45 op, 200,00 €
  • Ylempi AMK (liiketalous, sosiaali- ja terveysala) 15 op, 150,00 €
  • Ylempi AMK (tekniikka) 10 op, 100,00 €

Polkuopinnot laskutetaan yhdessä erässä opintojen käynnistyttyä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksut perustuvat ilmoittautumiseen. Opintojen keskeyttäminen tai suorittamatta jättäminen ei ole peruste maksujen perumiselle tai laskujen hyvittämiselle. Jo perittyjä opintomaksuja ei palauteta, vaikka opiskelija päättäisi keskeyttää opinnot.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten ne eivät oikeuta opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin (esim. ateriatuki, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset jne.). Työttömän opiskelijan tulee selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuutensa ennen opiskelupaikan vastaan ottamista.

Centria-ammattikorkeakoulu on sopinut toimipisteidensä opiskelijaravintoloiden kanssa, että polkuopiskelijat saavat aterian hieman normaalihintaa halvemmalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.

Perustutkintojen polkuopintojen (45 op) suositeltu opinto-oikeusaika on yksi (1) vuosi. Tämän jälkeen opinto-oikeusaikaa voidaan jatkaa painavasta syystä opiskelijan omasta pyynnöstä. Pyyntö lähetetään sähköpostitse opiskelijapalvelut (opiskelijapalvelut@centria.fi). Edellytyksenä opinto-oikeuden jatkamiselle on, että opiskelijalla on vähintään 25 op kirjattuna opintorekisteriin. Opinto-oikeutta voidaan jatkaa puoli vuotta kerrallaan. Polkuopintojen maksimi opinto-oikeusaika on kaksi vuotta. Opintojen etenemistä seurataan koulutusalalla.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa, ilmoittautuminen, opintomaksut: averko@centria.fi

Opintojen ohjaus: opo@centria.fi

Polkuopintotarjonta

Polkuopinnot – Kirkon nuorisotyö, yhteisöpedagogi

Ylivieska Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Humanistinen ja kasvatusala

Polkuopinnot – Konetekniikka

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

Polkuopinnot – Liiketalous

Pietarsaari / Ylivieska Monimuotototeutus Hakuaika: 04.11.2022 – 11.12.2022
Liiketalous

Polkuopinnot – Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

Polkuopinnot – Sairaanhoitaja

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Sosiaali- ja terveysala

Polkuopinnot – Sosionomi

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 08.06.2022
Sosiaali- ja terveysala

Polkuopinnot – Sähkö- ja automaatiotekniikka

Ylivieska Monimuotototeutus Hakuaika: 04.11.2022 – 11.12.2022
Tekniikka

Polkuopinnot – Tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

Polkuopinnot – Tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tietotekniikka

Polkuopinnot (ylempi AMK-taso) – Digitalisaation johtaminen

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tietotekniikka

Polkuopinnot (ylempi AMK-taso) – Liiketoimintaosaaminen

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Liiketalous

Polkuopinnot (ylempi AMK-taso) – Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Sosiaali- ja terveysala

Polkuopinnot (ylempi AMK-taso) – Teknologiaosaamisen johtaminen

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

Study path – Business Intelligence Technologies

Kokkola Päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tietotekniikka

Study path – Business Management

Kokkola / Pietarsaari Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Liiketalous

Study path – Cloud-based Software Engineering (Master level)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tietotekniikka

Study path – Environmental Chemistry and Technology

Kokkola Päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

Study path – Information Technology

Kokkola / Pietarsaari Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Tietotekniikka

Study path – International Business Management (Master level)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Liiketalous

Study path – Nursing

Kokkola Päivätoteutus Hakuaika: 23.05.2022 – 07.08.2022
Sosiaali- ja terveysala

Polkuopinnot – Akkukoulutus

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.06.2022 – 07.08.2022
Tekniikka

AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, joka antaa sinulle valmiudet erilaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Ammattikorkeakoulusta valmistuttuasi tutkintonimikkeesi jäljessä käytetään lyhennettä AMK, esimerkiksi tradenomi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK).