Siirry sisältöön

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN JA LUKUKAUDELLE ILMOITTAUTUMINEN

Saitko opiskelupaikan meiltä? Muista ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua lukukaudelle!

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Jos hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, hän menettää sen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tulee muistaa tehdä kevätlukukaudelle 2023 läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen Oma Opintopolku-palvelussa. Kun opiskelupaikka on sitovasti vastaanotettu, näytölle ilmestyy ”siirry ilmoittautumaan” –painike, jonka kautta siirrytään ilmoittautumispalveluun.

Vain läsnäolleeksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus tehdä opintoja. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelijan tuleekin muistaa opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi tehdä myös lukukaudelle ilmoittautuminen.

Opintojaan aloittava opiskelija voi ilmoittautua ensimmäisenä lukukautena poissaolevaksi vain lakisääteisistä syistä:

 1. Armeija tai siviilipalvelus
  – palvelukseenastumismääräys tai todistus siviilipalveluksesta
 2. Perhevapaat
  – lääkärintodistus raskaudesta
  – Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta (huom! kotihoidon tuki ei oikeuta poissaoloon)
 3. Sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja
  – todistus sairaudesta tai vammasta, joka estää opintojen aloittamisen

Opiskelijan tulee toimittaa poissaolostaan tarvittava todistus 8.1.2023 mennessä. Poissaolotodistuksen toimittaminen tapahtuu sähköisellä E-lomakkeella. Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Halutessaan opiskelija voi myös toimittaa dokumentin Centrian hakijapalveluihin postitse (Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola) tai sähköpostitse (hakijapalvelut@centria.fi)

Jos opiskelija ilmoittautuu ensimmäisenä lukukautena poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.