Siirry sisältöön
Opiskelijoita luokassa

Hakemisen UKK

Askarruttaako jokin meille hakemiseen liittyen? Olemme koonneet alle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Ammattikorkeakoulussa opiskelu

Ammattikorkeakouluopinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ammattikorkeakouluissa opiskelu on käytännönläheistä ja opintoihin sisältyy jopa viisi kuukautta työharjoittelua. 210op tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta ja 240op tutkinnon suorittaminen 4 vuotta. Yhden opintopisteen (op) suorittaminen tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa joko päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena. Päivätoteutuksessa lähiopetus järjestetään arkisin, pääsääntöisesti klo 8-17 välisenä aikana. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu verkko-opintoja, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelujaksoja. Monimuotototeutuksessa työn ja opiskelun yhteensovittaminen on mahdollista. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Lähiopetuspäivät/jaksot vaihtelevat koulutuksittain.

Monimuotototeutuksessa työn ja opiskelun yhteensovittaminen on mahdollista. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Lähiopetuspäivät/jaksot vaihtelevat koulutuksittain.

Opiskelu päivätoteutuksissa on yleensä päätoimista. Vaikka päiväaikaan tapahtuvaa lähiopetusta on runsaasti, ovat opetusmenetelmät moninaisia. Opintoja suoritetaan verkon välityksellä, itsenäisesti, ryhmässä ja projektiopintoina.

Monimuotona toteutettavat koulutukset sopivat kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – myös suoraan toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneille. Opetus järjestetään pääasiassa verkko-opintoina sekä lähiopetuksena toteutettavina intensiivijaksoina, mikä mahdollistaa myös työskentelyn opintojen ohella. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa harjoittelujaksot vaativat aina kokopäiväistä opiskelua. AMK-tutkinnon suorittaminen monimuotototeutuksena vaatii opiskelijalta paljon itsenäistä opiskelua. Opinnot sisältävät myös erilaisia oppimistehtäviä, projekteja sekä ryhmätöitä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka sisältää koulutuksen pakollisia opintoja sekä opintoja, jotka opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa pohjalta tarjonnassa olevista opinnoista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintoja ja/tai opintoja muiden ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonnasta Campusonline.fi-portaalin kautta.

Centria-ammattikorkeakoulussa opiskeltavia aloja ovat kasvatusala, kauppa ja hallinto (liiketalous), sosiaaliala, taiteet ja kulttuuri, tekniikka, terveys ja hyvinvointi, tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT).

Centria-ammattikorkeakoulusta voi saavuttaa seuraavat tutkinnot:

AMK

 • Insinööri (AMK)
 • Tradenomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Yhteisöpedagogi (AMK)
 • Musiikkipedagogi (AMK)

YAMK

 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Tradenomi (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Hakuprosessi

Centria-ammattikorkeakoulu varaa ensikertalaisille 70% päivätoteutusten aloituspaikoista sekä 50% monimuotototeutusten aloituspaikoista. Vieraskielisessä koulutuksessa ei käytetä kiintiöitä. Ensikertalaisille varatut kiintiöt ovat vähimmäismääriä, ja ensikertalaisia voi tulla valituksi myös enemmän, koska ensikertalaisten kiintiön täytyttyä loput aloituspaikat täytetään pistejärjestyksessä.

Olet yhteishaussa ensikertalainen, jos

 • sinulla ei ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suoritettua Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa ja
 • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen (koskee myös siirtohakuja).

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Hakija valitsee yhteishaun hakulomakkeella itselleen sopivan suoritusajan ja -paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Suoritusajan ja -paikan voi tarkistaa omalta hakemukselta Oma Opintopolku -palvelusta.

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin on hakenut. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Jotta on mahdollisuus tulla valituksi, tulee kaikki osiot suorittaa hyväksytysti. AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

International UAS exam on kansainvälinen digitaalinen valintakoe, joka koostuu kahdesta osasta. Valintakokeen ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe, joka suoritetaan henkilökohtaisesti hakijan tietokoneella etänä.

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin on hakenut. International UAS -valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

International UAS valintakokeen toinen osa on ryhmähaastattelu, johon kutsutaan kaikki ensimmäisen vaiheen läpäisseet hakijat.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella itseä kiinnostavia aihealueita ilman tutkinto- tai ammatillisia tavoitteita. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille mahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Opetuksessa noudatetaan voimassa olevia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja tutkintovaatimuksia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa, mutta suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi myöhemmin, jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

Väyläopinnot ovat Centrian tarjoamia ammattikorkeakouluopintoja 2. asteen tutkintoa suorittaville. Opinnot ovat maksuttomia kaikille Suomessa 2. asteen koulutuksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleville. Väyläopinnot nopeuttavat tutkinnon suorittamista opiskelijan jatkaessa opintojaan ammattikorkeakoulussa.

Opinnoista tulee sopia oman oppilaitoksen opettajan / opon kanssa, jolloin ne voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoon. Opinnot hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa opiskelijan jatkaessa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa. Muissa AMK:issa opiskelija voi hakea todistuksen perusteella AHOTointia (=aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista).

Väyläopintoja voi suorittaa verkko-opintoina tai tutkintoryhmien mukana kaikilla Centrian kampuksilla. Tutkintoryhmien mukana opiskellaan ammattikorkeakoulun työjärjestyksen mukaisesti. Omaa opiskeluaikataulua voi suunnitella opintojakson toteutusaikataulun puitteissa. Väyläopinnot suorittanut voi hakeutua alan koulutukseen Centria-ammattikorkeakoulun erillishaun kautta eikä hänen tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen.

Polkuopinnoilla tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Polkuopinnot suorittamalla opiskelija voi saada hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun. Polkuopiskelijat opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Opinnot toteutetaan kunkin ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Opintoja voi olla päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opinnoista voi olla myös avoimia verkko-opintoja.

Voit hakeutua polkuopintoihin, jos jäit vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa tai et ole ihan varma alavalinnasta. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta yhteishaun ensikertalaisuuteen. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Polkuopinnot ovat maksullisia.

Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Hakijapalvelumme neuvovat, ohjaavat ja opastavat hakijoita kaikissa koulutukseen hakemiseen liittyvissä asioissa. Ethän siis epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin askarruttaa!