Siirry sisältöön
Kuva kemian koetehtaasta

Chemplant – kemian koetehdas

Chemplant on kemian koetehdas, joka tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset puitteet vaativaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Skaalauksia myös koetehdasmittakaavassa

Chemplant, kemian koetehdas, on kokonaisuus, joka palvelee yritysten monipuolista ja vaativaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Koetehtaan toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia.

Sen jälkeen kun kemiallisten ilmiöiden toimivuus on tutkittu ja varmistettu sekä laboratorio- että pilot -mittakaavassa, Chemplant-ympäristössä on mahdollista skaalata ilmiöitä ja prosessien eri vaiheita aina koetehdasmittakaavaan.

Centria-ammatikorkeakoulun ja alueen yliopistojen korkeatasoisten asiantuntijoiden ansiosta koetehdasympäristö tarjoaa yrityksille vahvaa käytännön asiantuntijuutta sekä teoreettista osaamista kilpailukykyiseen hintaan. Yrityksillä on lisäksi käytössään pilot-ympäristössä palvelun tuottajan järjestämä käytännön tuki.

Sen lisäksi, että Chemplant toimii laadukkaana tutkintoon johtavana oppimisympäristönä, se palvelee myös yritysten erilaisia koulutustarpeita.

Pilot – monipuolinen ympäristö tutkimukseen ja kehittämiseen

Koetehdasympäristö perustuu kahteen pilot-kokoluokan reaktoriin, jotka mahdollistavat esimerkiksi kemiallisten saostus- ja rikastusilmiöiden tutkimuksen. Osa Chemplant-koetehtaasta täyttää ATEX-vaatimukset, minkä ansiosta siellä voidaan käsitellä palo- ja räjähdysvaarallisia aineita. Reaktoreiden ohella monipuolinen ympäristö sisältää myös esikäsittely- ja erotuslaitteistot. Koetehdasympäristö muuntuu asiakkaan tarpeiden mukaan.  Esimerkiksi jokaista yksikköprosessia voidaan tarvittaessa ajaa itsenäisesti.

Laboratorioympäristössä korkeatasoista kehitystyötä

Laboratorioympäristö on kehitetty tukemaan Chemplant-kokonaisuutta, ja pilotointia edeltävät aina laboratoriomittakaavan kokeet. Laboratoriomittakaavassa voidaan tutkia ja mitata kemiallisia ilmiöitä sekä seurata analytiikan avulla prosessin kulkua. Sen lisäksi laboratorioympäristössä voidaan seurata myös pilot-vaiheen ilmiöitä.

  • Lämmitettävä reaktori DC-700
  • Sekoittimet
  • Lämmönjakokenttä / jäähdytystislaus
  • Kolonnihöyrynkehitin
  • Kehyssuotopuristin 
  • Dekantterisentrifugi MD 80
  • Näytteenkäsittely / vetokaappi
  • Painereaktori DC-100
  • Kaasunpesuri
  • Lämpökaappi

Ota yhteyttä

Kari Jääskeläinen

TKI-asiantuntija


Mervi Liesi

TKI-koordinaattori