Siirry sisältöön
Opiskelijaryhmä Kokkolan kampuksen amfissa juttelemassa

Hakeminen avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista.

Avoimen ammattikorkeakoulun erillishaussa hyväksytään avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut, haettavana olevaan koulutukseen soveltuvat opinnot tai muut suomalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot. Opiskelijavalinnassa huomioidaan koulutuksen resurssit ja täyttöaste.

Myös englanninkieliseen koulutukseen voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintosuoritusten tulee olla suoritettuna pääosin koulutuksen opetuskielellä.

Yleiset valintaperusteet

Ammattikorkeakoulututkinto: Hakija on suorittanut vähintään 45 opintopistettä haettavaan koulutukseen hyväksyttävissä olevia opintoja. Ammattikorkeakoululaissa määriteltyä yleistä hakukelpoisuutta ei edellytetä.

Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelevilta sosiaali- ja terveysalan polkuopiskelijoilta vaaditaan 45 opintopistettä polkuopintoja. Lisäksi tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn polkuopiskelijan tulee suorittaa ensimmäisen vuoden aikana 60 opintopistettä, jotta hän voi jatkaa opintojaan toiselle lukuvuodelle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto: Hakija on suorittanut vähintään 10 opintopistettä (60 opintopisteen laajuinen tutkinto) tai 15 opintopistettä (90 opintopisteen laajuinen tutkinto) haettavaan koulutukseen hyväksyttävissä olevia opintoja. Lisäksi ammattikorkeakoululaissa mainittujen vaatimuksien tutkinnosta ja työkokemuksesta tulee kuitenkin täyttyä eli hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta valmistumisen jälkeen. 

Suoritusten on oltava opintorekisterissä lopulliseen valintaan mennessä. Koulutuksesta vastaava henkilö tarkistaa, ovatko opiskelijan opinnot koulutukseen soveltuvia opintoja. Valinta tapahtuu alakohtaisesti määritellyin perustein. 

Hakeminen

Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Löydät koulutukset, hakukohteet ja hakulomakkeet Opintopolusta osoitteesta opintopolku.fi.

Hakuajat:

Tulosten julkaisu:

Kevään 2024 valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 20.6.2024 Opintopolun hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 Oma Opintopolku -palvelussa.

Yhteystiedot: hakijapalvelut@centria.fi

Sosionomiopiskelija Aleksi

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun perusperiaate on, että opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Mikäli haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin, tämä voi olla sinun polkusi.