Siirry sisältöön

Täydennä osaamistasi

Kaipaatko uusia haasteita vai haluatko päivittää taitojasi? Centria tarjoaa lyhyitä kursseja sekä laajempia opintokokonaisuuksia, joiden avulla voit opiskella uusia taitoja tai kehittää osaamistasi.

Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu

Muuntokoulutukset

Muuntokoulutus on suunnattu henkilöille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muu edellytetty tausta kyseiseen koulutukseen. Hakukelpoisuusvaatimukset ovat kuitenkin aina koulutuskohtaiset – voit tarkistaa ne kyseisen hakukohteen tiedoista. Aiempia opintoja luetaan hyväksi soveltuvin osin, ja koulutukseen voi kuulua täydentäviä opintoja.

Insinööri (AMK), Akkutekniikan muuntokoulutus

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka Miesopiskelija sähköauton akun vieressä

Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 04.09.2023 – 14.09.2023
Sosiaali- ja terveysala Terveydenhoitajaopiskelija Liisa amfin portailla

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Erikoistumiskoulutukset ovat pitkäkestoisia koulutuksia, ja ne suoritetaan korkeakoulututkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutuksen avulla työelämässä oleva henkilö voi syventää asiantuntijuuttaan ja suunnata osaamistaan uudelleen.

Sairaanhoitajaopiskelijoita hoitotyön simulaatiotilassa

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Hakuaika 16.10.–19.11.2023

Täydennyskoulutukset

Tarjoamme valmiita täydennyskoulutuksia, joita voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisesti kaikilta Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuri.

Centrialaisia istumassa oransseissa akustiikkatuoleissa ja juttelemassa

Täydennyskoulutukset

Kouluttajina toimivat ammattikorkeakoulun eri alojen asiantuntijat tai muu asiantuntijaverkosto. Täydennyskoulutuksiin voi osallistua joko kokonaan tai osittain verkkovälitteisesti.

Työvoimakoulutukset

Järjestämme yhteistyössä TE-toimiston kanssa eri alojen työvoimakoulutuksia TE-toimiston asiakkaille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutukset ovat ELY-keskuksen rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. Koulutukset ovat pääasiassa korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja. Niissä kehitetään ja laajennetaan omaa osaamista ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa.

Opiskelijoita juttelee pyöreän pöydän ympärillä

Työvoimakoulutukset

Koulutukset ovat pääasiassa korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuja. Niissä kehitetään ja laajennetaan omaa osaamista ammattikorkeakoulutasoisissa opinnoissa.

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun perusperiaate on, että opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Mikäli haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi AMK-opintoihin tai ylempiin AMK-opintoihin, tämä voi olla sinun polkusi. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit myös opiskella itseäsi kiinnostavia aihealueita ilman tutkinto- tai ammatillisia tavoitteita.

Sosionomiopiskelija Aleksi

Avoin AMK

Avoin AMK tarjoaa kaikille mahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Opetuksessa noudatetaan voimassa olevia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja tutkintovaatimuksia. Suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi myöhemmin, mikäli haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun.