Siirry sisältöön
Poni ja ihminen

Luonto ja kulttuuri

Centrian TKI-strategiaan 2021–2024 on kirjattu tavoitteet ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä, kulttuurisen kehityksen luomisesta ja ratkaisujen etsimisestä eriarvoistumisen vähentämiseksi Centrian toiminta-alueella. Vahvistamme sosiaalista hyvinvointia monilla erilaisilla syrjäytymisen ehkäisyyn sekä osallisuuden parantamiseen tähtäävillä hankkeilla. Centrian asiantuntijat työskentelevät muun muassa luontolähtöisen hyvinvoinnin (Green Care), taidelähtöisten menetelmien ja yhdistystoiminnan kehittämisen parissa.

Tutkimusryhmän toiminta

Luontolähtöisiin menetelmiin perustuvan Green Care -toiminnan monipuolisuus ja moninaiset, tutkittuun tietoon perustuvat hyvinvointivaikutukset mahdollistavat luontolähtöisyyden edistämisen. Kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntijuuden kautta vaikutamme paikallisen hyvinvointialueen taide- ja kulttuurilähtöiseen toimintaan ja kehittämistyöhön osana ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aktiiviset yhdistykset edistävät vahvaa sosiaalista pääomaa, ja yhdistystoiminnan kehittäminen tähtääkin yhdistysten elinvoimaisuuden lisäämiseen. Centria tuntee hyvin alueellisen yhdistystoiminnan ja sen tarpeet laajojen kolmannen sektorin verkostojensa kautta.

Lisäksi tunnistamme kulttuurin ja kulttuuriperinnön vaikutukset hyvinvointiin. Työskentelemme myös merellisen, teollisen sekä kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön näkyväksi tekemisen ja säilyttämisen hyväksi.

Centria toimii aktiivisesti valtakunnallisessa taide- ja kulttuurihyvinvoinnin verkostossa. Green Care -toiminnassa, kulttuuriperinnön vaalimisessa sekä yhdistyskehittämisessä meillä on pohjoismaiset verkostot.

Yhteystiedot

Marja-Liisa Hiironen

TKI-koordinaattori


Käynnissä olevia hankkeitamme


Reggae – Regenerative Nature Tourism