Siirry sisältöön
Kuva puulistojen pintakäsittelystä

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelut

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelumme tukevat teollisuuden, palvelualojen ja julkisen sektorin toimintaa.

Laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta

Kaikkia toimialoja yhdistäviä teemoja prosessien kehittämisessä ovat laatu, turvallisuus ja toiminnan tehokkuus. Autamme näiden kehittämisessä muun muassa laatujärjestelmiin, tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin tai vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen liittyvillä palveluilla.

Teollisuuden ja palvelualojen toimijoita palvelemme tuotantoprosessien ja -teknologioiden kehittämisellä ja soveltamisella uusiin käyttökohteisiin. Palveluvalikoimastamme löytyy useita mittaus- ja testaus- sekä simulointituotteita tuotantoprosessien toimivuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Tutustu tuotannon ja prosessien kehittämispalveluihimme

Centria Lean

Prosessien tehostuspalvelu tuotannollisille yrityksille

Tyypillisiä asiakkaitamme ovat tuotannolliset yritykset, joilla on tarve parantaa yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Lean-analyysillä kohti jatkuvaa parantamista

Lean-toimintaan siirtyminen tarkoittaa yrityksissä lähtemistä jatkuvan parantamisen tielle. Lean ei ole kertaluontoinen projekti joka päättyy joskus, vaan jatkuvaa kehittymistä paremmaksi. Teemme yritykselle nykytila-analyysin, jossa selvitetään tuotannon tehokkuus, käyttöaste ja laaduntuottokyky. Analyysin pohjalta laadimme vaiheittaisen suunnitelman Lean-toimintaan siirtymiseksi.

Tuotantoprosessin kehityspotentiaalilaskelma ja kehityssuunnitelma

Nykytila-analyysimme antaa yritykselle arvion kehityspotentiaalista:

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö


Elisa Saarela

TKI-koordinaattori
CHEMPLANT – Koetehdas

Prosessiteollisuudelle

Asiakkainamme ovat kemian alalla toimivat yritykset, esim. biojalostamot, kaivokset, rikastamot, kierrätyslaitokset, epäorgaaninen kemianteollisuus ja tutkimuslaitokset, jotka tarvitsevat pilot-mittakaavan koetoimintaa prosessien toimivuuden varmistamiseen ja suurempien tuote-erien valmistamiseen.

Prosessien toimivuuden varmistaminen

Koetehdaspalvelut kattavat kemianteollisuuden prosessikehityksen laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan, sisältäen tutkimukset esiselvityksistä lähtien. Käytössämme on monipuolinen materiaali- ja koostumusmääritysympäristö tuotteiden karakterisointiin. Pilot-laitteistosta saadaan prosessitietoja ABB-automaatiojärjestelmästä. Valmistettavia tuote-eriä voidaan käyttää esimarkkinointiin tai laajaan tuotetestaukseen. Lisäksi voidaan tunnistaa potentiaalisia tehdastuotannon ongelmia sekä saadaan tietoa tuotteiden prosessoitavuudesta ja laboratoriomittakaavan kokeiden skaalautuvuudesta. Koetoiminta tukee prosessointivaihtoehtojen valintaa, sillä voidaan laajentaa tehdasprosessin hallinnan osaamista ja sen aikana voidaan tehdä alustavia laite- ja materiaalivalintoja tehdastuotantoon.

Joustavuutta ja ketteryyttä prosessien skaalaukseen

Asiakas saa Centriasta koetehdaspalveluita haluamassaan laajuudessa. Toteutamme asiakkaan tutkimustarpeet hyödyntäen laajan asiantuntijajoukkomme osaamista ja monipuolisia laboratorioympäristöjämme. Vahvuutemme on osaava ja kokenut henkilöstö sekä monipuolinen ja muunneltava koetehdasympäristö.

Referenssit

Boliden, Tracegrow

Yhteystiedot

Kari Jääskeläinen

TKI-asiantuntija


Mervi Liesi

TKI-koordinaattori


Käynti- ja toimitusosoite: 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Chemplant- koetehdaspalvelut 
Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA Pintakäsittelyaineiden linjakoeajot

Palvelu puutuoteteollisuudelle

Linjakoeajoissa asiakas voi testata ja vertailla eri pintakäsittelyaineiden soveltuvuutta omille tuotteilleen Centrian teollisuusmittakaavan pintakäsittelylinjalla laboratorio-olosuhteissa.

Koeajot keskeyttämättä omaa pintakäsittelytuotantoa

Säästä testaamalla uusi pintakäsittelyaine ennen sen siirtämistä omaan tuotantoonne
Varmista pintakäsittelyaineen soveltuvuus yrityksenne pintakäsittelylinjalle ja tuotteille
Valitse hinta-laatusuhteeltaan sopivin pintakäsittelyaine

Uuden pintakäsittelyaineen sisäänajo on nyt entistä helpompaa!

Yhteystiedot

Petri Wirkkala

TKI-asiantuntija


Käynti- ja toimitusosoite:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Pintakäsittelyaineiden linjakoeajot
Joutsentie 11, 84100 Ylivieska Pintakäsittelyprosessin mittaus

Palvelu puutuoteteollisuudelle

Puualan yrityksille suunnattu mittauspalvelu, joka varmentaa uuden pintakäsittelylinjan toimivuuden tai vastaavasti tehostaa jo olemassa olevaa pintakäsittelyprosessia.

Tehosta pintakäsittelyä

Varmista onnistunut kuivausprosessi!

Yhteystiedot

Elisa Saarela

TKI-koordinaattori
Pinottavuuden testaaminen

Palvelu pintakäsittelyaineiden valmistajille ja maahantuojille

Valmistaako yrityksenne pintakäsittelyaineita tai tuoko niitä maahan? Aiheuttaako maalipintojen tarttuminen reklamaatiokustannuksia? Tuotekehityksenne tueksi Centria tarjoaa pintakäsittelyaineiden pinottavuustestejä. Palvelumme avulla selviävät maalienne ja lakkojenne pinottavuusominaisuudet. 

Standardisoitua testauspalvelua Centriasta

Älä myy tuotteita nipussa, myy ne erikseen!

Yhteystiedot

Jani Rättyä

Palvelupäällikkö
Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen

Tuotannollisten pk-yritysten, hyvinvointisektorin sekä palvelualan yrityksille

Järjestelmien kehittäminen on suunnattu erityisesti tuotannollisille pk-yrityksille, hyvinvointisektorin yrityksille sekä palvelusektorin toimijoille, jotka tarvitsevat yrityksen liiketoiminnan hallintaan tiedonhallintajärjestelmää. Tiedonhallintajärjestelmä räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeen mukaan.

Yrityksen liiketoimintaprosessit hallintaan

Järjestelmillä ohjataan yrityksen sisäisiä liiketoimintaprosesseja siten, että tarvittava tieto on reaaliaikaisesti tiedossa ja hallittavissa. Esimerkiksi asiakas-, nimike- ja tuotetiedot saadaan hallintaan ja ajan tasalle. Myös tilauksesta toimitukseen -prosessit saadaan esille (ostot, myynnit, varastonhallinta, työjonot, kuormitus, kapasiteetin hallinta sekä numeerisena että graafisena). Työntekijöiden tuntikirjaukset saadaan reaaliaikaiseksi ja tarvittaessa ne voidaan viedä sähköisesti palkanlaskentaan.

Tiedonhallintajärjestelmä asiakkaan tarpeen mukaan

Toimitamme räätälöityjä tiedonhallintajärjestelmiä sekä työasemaversioina että www -sovelluksina. Järjestelmien kehittämisessä huomioidaan tietoturva merkittävänä osana järjestelmin kehitystä. Graafisten elementtien merkitys kasvaa koko ajan (esim. kapasiteetin hallinta).

Yhteystiedot

Esko Joki-Erkkilä

Kehitysinsinööri


Etkö löytänyt etsimääsi?