Siirry sisältöön

Valmistuminen ja työelämä

Tavoitteemme on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan. AMK-tutkinnon jälkeen opintoja on myös mahdollista jatkaa.

Kohti työelämää

Opiskelijaa kannustetaan opintojen alusta lähtien verkostoitumaan työelämän kanssa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on kuva oman alansa osaamisvaatimuksista ja erilaisista uramahdollisuuksista. Ammattiharjoittelut ja opinnäytetyö ovat tukeneet opiskelijan matkaa kohti työelämää. Opiskelijan oman osaamisen tunnistamista on tuettu opintojaksoilla sekä HOPS-keskusteluissa. Työnhakuprosessiin opiskelija saa tukea erilaisista ura- ja rekrytapahtumista. Tavoitteena on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan.  Opiskelija voi myös hakeutua jatko-opintoihin.

Ryhmä opiskelijoita istuu yhdessä Campus Allegron aulassa

Työelämä- ja urapalvelut

Opintojen aikana opiskelijan tukena matkalla työelämää kohti ovat työelämä- ja urapalvelut. Työelämä- ja urapalvelut ovat opiskelijalle paikka pysähtyä pohtimaan omia unelmiaan, tavoitteitaan ja osaamistaan sekä sitä, mihin suuntaan omalla urapolullaan haluaa olla menossa. Lisäksi ohjaamme ja neuvomme työnhakuun liittyvissä asioissa konkreettisesti.

Tutkintotodistuksen hakeminen ja valmistuminen

Valmistumisprosessin käynnistäminen

Todistuksen hakeminen VALO-valmistumispalvelussa

Valmistumispäivä

Todistus

Ohjeet

Lisätiedot: opiskelijapalvelut@centria.fi

Avoimen maksuttomat opinnot alumneille

Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan osoitteessa täällä tai kysy lisää avoinamk@centria.fi.

Muista myös seuraavat asiat

Opiskelijoita työskentelee ryhmätyötilassa

Opiskelijapalveluiden palvelut valmistuneille ja eronneille

Valmistunut tai eronnut opiskelija voi tilata opintoihinsa liittyviä dokumentteja opiskelijapalveluista maksua vastaan. Dokumentit voi tilata ja maksaa verkossa.

Lähde mukaan alumnitoimintaan

Centrian alumnina olet osa Centriasta valmistuneiden osaajaverkostoa. Alumnina voit osallistua koulutustemme kehittämiseen eri tavoin, esimerkiksi:

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liitteeksi opiskelijalle annetaan Diploma Supplement, jossa kuvataan annettua korkeakoulututkintoa ja suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Diploma Supplement helpottaa tutkintotodistusten kansainvälistä vertailua. Diploma Supplementiin liitetään lisäksi englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote, Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat.

Valviran laillistus

Terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee hakea laillistusta Valviran sähköisessä asioinnissa.

Huom! Hakemukseen ei tarvitse todistusliitteitä, sillä tiedot valmistumisesta siirtyvät sähköisesti Virta-palvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan valmistumispäivänä.

Ammattiliitot

Ammattiliitot ovat ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimivia järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.  

Opiskelija voi liittyä ammattiliittoon jo opiskeluaikana opiskelijajäsenenä. Kysy lisää liitostasi. 

Insinööriliitto 

Jyty – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Tradenomiliitto

Tehy

Suomen Restonomit – SURE ry  

Suomen musiikinopettajien liitto ry 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö – TAKU ry  

Teatteri- ja Mediatyöntekijät – TEME ry  

JHL- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  

Kirkon alat ry  

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry  

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö – Talentia ry

Ammattiliitot ovat järjestäytyneet pääasiassa kolmeen keskusjärjestöön: AKAVA , SAK  ja STTK .

Ura- ja rekrytointipalvelu Centria Jobi

Centria Jobi on opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka, jossa työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetyön aiheista, projektitöistä ja tapahtumista. Jobi palvelee myös valmistuneita ja onkin erinomainen alusta avoimiin työpaikkoihin tutustumiseen.

Jatko-opinnot 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. 

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Voit hakea ylempään AMK-tutkintoon, jos sinulla on

Ylemmän AMK-tutkinnon sisältö

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. 

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan. 

Centria Master School

Centria Master School tarjoaa ylempiä AMK-tutkintoja kaikilla Centrian koulutusaloilla. Valmistuitpa Centriasta siis mihin tutkintoon tahansa, sinun on mahdollista jatkaa opintojasi YAMK-koulutuksessa Centriassa. Suomenkielisten ylempien AMK-koulutusten lisäksi tarjoamme myös kaksi kansainvälistä englanninkielista Master-koulutusta.

Vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa kyselyssä YAMK-opiskelijamme ovat arvioineet koulutuksensa Suomen parhaaksi jo useana vuotena peräkkäin.

Yliopistojen maisteriohjelmat 

Voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon myös erillisessä maisterikoulutuksessa 2 vuodessa. Maisterikoulutukset ovat tyypillisesti monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Maisterikoulutukseen voi hakea yhteishaussa tai erillishaussa. 

Voit hakea ohjelmiin, jos olet suorittanut 

Tarkempia tietoa yliopistojen maisterikoulutuksista löytyy Opintopolusta.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen

Oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ei tarvitse päättyä valmistumiseen. Tutkintokoulutusten lisäksi voit täydentää osaamistasi meillä erikoistumiskoulutuksissa, muuntokoulutuksissa sekä esimerkiksi täydennyskoulutuksissa.