Siirry sisältöön

Valmistuminen ja työelämä

Tavoitteemme on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan. AMK-tutkinnon jälkeen opintoja on myös mahdollista jatkaa.

Kohti työelämää

Opiskelijaa kannustetaan opintojen alusta lähtien verkostoitumaan työelämän kanssa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on kuva oman alansa osaamisvaatimuksista ja erilaisista uramahdollisuuksista. Ammattiharjoittelut ja opinnäytetyö ovat tukeneet opiskelijan matkaa kohti työelämää. Opiskelijan oman osaamisen tunnistamista on tuettu opintojaksoilla sekä HOPS-keskusteluissa. Työnhakuprosessiin opiskelija saa tukea erilaisista ura- ja rekrytapahtumista. Tavoitteena on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan.  Opiskelija voi myös hakeutua jatko-opintoihin.

Tutkintotodistuksen hakeminen ja valmistuminen

Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki opinnot on suoritettu ja arvioinnit merkitty HOPSille.

 1. Opiskelijan on tarkistettava, että kaikki suoritukset ovat valmiina:
  • harjoittelu,
  • seminaariesitys opinnäytetyöstä ja kypsyysnäyte,
  • opinnäytetyö tallennettu Theseus-verkkokirjastoon. 
  • Jos tutkintotodistushakemus jätetään ennen kuin kaikki opinnot ovat rekisterissä, se palautetaan takaisin opiskelijalle.
 2. Opiskelija tarkistaa HOPSinsa Peppi-järjestelmässä:
  • sijoittelu tarkistettu,
  • ylimääräiset opintojaksot poistettu HOPSilta ja siirretty HOPSin ulkopuolelle, 
  • tarkistettu, että kaikki arvioinnit merkitty.
 3. Opiskelija lähettää Pepissä HOPSin hyväksyttäväksi. Opiskelija lähettää asiasta tiedon sähköpostilla omalle tutoropettajalle tai opinto-ohjaajalle. Ohjaajien tiedot löytyvät Pepistä opiskelijan opiskelutiedoista.
 4. Tutkintotodistushakemus tehdään Pepistä löytyvällä E-lomakkeella. 
  • Hakemuksen täyttämisessä on kaksi vaihetta. Opiskelija vastaa ensin AVOP-kyselyyn (ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely), minkä jälkeen opiskelija siirtyy tekemään varsinaisen tutkintotodistushakemuksen. 
  • Sekä AVOP-kyselyyn vastaaminen että tutkintotodistushakemuksen tekeminen tulee tehdä yhdellä kerralla. Hakemusta ei ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä. Hakemukseen tekemiseen tuleekin varata riittävästi aikaa.  
  • Opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen tarkempiin ohjeisiin, jotka löytyvät oppimisympäristöstä (Digistart > Peppi > E-hakemukset > AVOP-kysely ja tutkintotodistushakemus).

Lopullinen valmistumispäivä on viimeisimmän opintosuorituksen arviointipäivää seuraava perjantaipäivä (loma-ajat ja arkipyhät muodostavat poikkeuksia). Tutkintotodistus toimitetaan kuukauden sisällä valmistumispäivämäärästä. Todistuksen voi joko noutaa tai vastaanottaa Postin kautta postiennakolla, jolloin vastaanottaja maksaa lähetyksen. Todistuksia ei toimiteta heinäkuussa, jota ei lasketa mukaan kuukauden toimitusaikaan.

Jos opiskelija tarvitsee väliaikaista todistusta valmistumisestaan, hän voi pyytää opiskelijatodistuksen, josta valmistuminen käy ilmi. Väliaikaisen todistuksen tarvetta kysytään tutkintotodistushakemuksella.

Lisätiedot: opintotoimisto@centria.fi

Muista myös seuraavat asiat

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liitteeksi opiskelijalle annetaan Diploma Supplement, jossa kuvataan annettua korkeakoulututkintoa ja suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Diploma Supplement helpottaa tutkintotodistusten kansainvälistä vertailua. Diploma Supplementiin liitetään lisäksi englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote, Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat.

Valviran laillistus

Terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee hakea laillistusta Valviran sähköisessä asioinnissa.

Huom! Hakemukseen ei tarvitse todistusliitteitä, sillä tiedot valmistumisesta siirtyvät sähköisesti Virta-palvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan valmistumispäivänä.

Ammattiliitot

Ammattiliitot ovat ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimivia järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.  

Opiskelija voi liittyä ammattiliittoon jo opiskeluaikana opiskelijajäsenenä. Kysy lisää liitostasi. 

Insinööriliitto 

Jyty – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Tradenomiliitto

Tehy

Suomen Restonomit – SURE ry  

Suomen musiikinopettajien liitto ry 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö – TAKU ry  

Teatteri- ja Mediatyöntekijät – TEME ry  

JHL- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  

Kirkon alat ry  

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry  

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö – Talentia ry

Ammattiliitot ovat järjestäytyneet pääasiassa kolmeen keskusjärjestöön: AKAVA , SAK  ja STTK .

Ura- ja rekrytointipalvelu Centria Jobi

Centria Jobi on opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka, jossa työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille avoimista työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetyön aiheista, projektitöistä ja tapahtumista. Jobi palvelee myös valmistuneita ja onkin erinomainen alusta avoimiin työpaikkoihin tutustumiseen.

Jatko-opinnot 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. 

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Voit hakea ylempään AMK-tutkintoon, jos sinulla on 

Ylempi AMK-tutkinto koostuu 

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. 

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan. 

Tarkempia tietoja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista löytyy Opintopolusta.

Yliopistojen maisteriohjelmat 

Voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon myös erillisessä maisterikoulutuksessa 2 vuodessa. Maisterikoulutukset ovat tyypillisesti monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Maisterikoulutukseen voi hakea yhteishaussa tai erillishaussa. 

Voit hakea ohjelmiin, jos olet suorittanut 

Tarkempia tietoa yliopistojen maisterikoulutuksista löytyy Opintopolusta.

Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen

Oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ei tarvitse päättyä valmistumiseen. Tutkintokoulutusten lisäksi voit täydentää osaamistasi meillä erikoistumiskoulutuksissa, muuntokoulutuksissa sekä esimerkiksi täydennyskoulutuksissa.